Milieuzone op wegdek

Help, ik Rij in een Milieu Zone! Wat mag wel en wat niet.

Steeds meer steden stellen milieuzones in om voor een betere luchtkwaliteit in de binnenstad te zorgen. Ik ben op onderzoek uitgegaan wat dit betekent voor diesel-, benzine- en elektrisch auto bezitters

Plaatselijke en landelijke overheden zijn druk bezig met milieuzone regels. Er is nog weinig zeker, wat wel zeker is dat de regels steeds strenger worden. In de nabije toekomst zullen alle diesel en benzine auto’s uit de binnensteden worden geweerd. Een elektrisch auto is dan het enige alternatief.

Maar hoe snel gaat deze ontwikkeling en moet je nu al over de aanschaf van een elektrische auto gaan nadenken als je in de binnenstad woont of werkt? Ik ben in alle regelgeving en voorspellingen gedoken en hieronder vindt je wat ik gevonden heb.

Mag ik met een elektrische auto in elke milieuzone rijden

Ja, in Nederland mag dat. Omdat een elektrische auto zelf geen uitstoot geeft, mag je er in Nederland mee in alle milieuzones rijden. Dit zal in de toekomst ook zo blijven.

In het buitenland mag je met een elektrische auto ook in vrijwel alle milieuzone rijden. Uitzonderingen hierop zijn sommige spitsstroken waar je alleen mag rijden met een minimaal aantal personen in je auto.

Heb je plannen om met je elektrische auto naar het buitenland te gaan? Lees de informatie over Milieuzones in het buitenland

Wat is een milieuzone

Een milieuzone is een gebied meestal de binnenring van een grote stad, waar je niet in mag met een auto die een hoge vervuilende uitstoot heeft.

Overtreed je deze regel, dan kun je rekenen op een boete. Voor een personen- of bestelauto is dit € 95,- Voor een vrachtwagen of autobus is dit € 240,- Hier komen de administratie kosten nog bij.

Vaak wordt er op de toegangswegen naar een milieuzone met camera’s en automatische nummerbord herkenning gecontroleerd. Hierdoor is pakkans is erg hoog.

Waarom zijn er milieuzones

Auto’s met een verbrandingsmotor, of het nu diesel of benzine is, stoten helaas sveel verschillende schadelijke stoffen uit, waaronder:

 • CO2
 • NOXen
 • Fijnstof
 • Roet

Hierbij is een onderscheid tussen de stoffen die een algemeen nadelig effect hebben en stoffen die vooral lokale gezondheidsrisico opleveren.

CO2 is niet giftig, maar levert vooral een globaal probleem op, doordat het een broeikasgas is. Broeikasgassen zorgen voor de opwarming van de Aarde. Locale milieuzones helpen weinig bij het terugdringen van de globale CO2 uitstoot.

De andere schadelijk stoffen zoals, NOXen, fijnstof en roet, zijn schadelijk voor de
gezondheid. Daarvan wil je dus zo weinig mogelijk in de lucht hebben. Deze stoffen leveren vooral in de binnenstad van onze grote steden een probleem op. Wie wel eens door het centrum van een stad met veel verkeer loopt kan hier over meepraten.

Een van de manieren om de NOXen, fijnstof en roet concentraties langs de verkeersaders in steden te verminderen is het instellen van een milieuzone, waarmee de zwaarste vervuilers uit het centrum van een stad geweerd worden.

Wie stelt een milieuzone in

Het instellen van een milieuzone wordt gedaan door de lokale overheid. In een stad is dit het gemeentebestuur.

Omdat het instellen van een milieuzone zowel voor als nadelen heeft en er daardoor zowel voor- als tegenstanders zijn, wordt er vaak uitgebreid over gedebatteerd tot het tot een voorstel komt.

Ligt er eenmaal een voorstel op tafel, dan wordt er door de gemeenteraad over gestemd. Pas als er een meerderheid voor het plan is, wordt er een milieuzone ingesteld.

Omdat lokale lucht vervuiling vooral in de binnenstad van grote steden speelt, zijn de meeste milieuzones ook in deze gemeentes te vinden.

Wat zijn de regels rond een milieuzone

Tot voor kort konden gemeente zelf de regels rond hun milieuzone bepalen. Omdat dit tot een wildgroei aan regels en daardoor veel onduidelijkheid leidde, heeft de overheid ingegrepen. Vanaf 1 januari 2020 geldt is er een eenduidig systeem van milieuzones. Hierbij hebben gemeentes tot 29 oktober 2020 de tijd om hun oude regels aan te passen. Let tot die tijd goed op de borden, want in sommige gemeenten kunnen tot 29 oktober 2020 de oude regels nog van toepassing zijn.

In de nieuwe milieuzone regeling die van 2020 tot 2025 loopt is het volgende vastgelegd

 • Een milieuzone geldt alleen voor oudere dieselauto’s.
 • Benzine auto’s mogen nog niet worden geweerd.
 • Personen en bestelauto’s vallen onder dezelfde regels
 • Een gemeente kan kiezen tussen een soepele en een strenge norm
  • Soepele, gele milieuzone
   • Het weren van diesels met emissieklasse 3 of hoger. Dit zijn diesels van voor 2000
  • Strenge, groene milieuzone
   -Het weren van diesels met emissieklasse 4 of hoger. Dit zijn diesels van voor 2005

De volgende voertuigen zijn vrijgesteld

 • Eigenaren van een camper mogen de milieuzone in waar ze zelf wonen
 • Oldtimers en klassiekers van 40 jaar en ouder
 • Voertuigen voor rolstoelen met de SH code op het kentekenbewijs.
 • Voertuigen die i.v.m. een handicap zijn aangepast, waarbij de kosten hoger zijn dan € 500,- Vraag wel een ontheffing aan.

Voor vrachtwagens en autobussen geldt een aparte strenge, groene milieuzone.

Hoe controleer je of mijn huidige auto een milieuzone in mag

Je kunt eenvoudig het kenteken van je auto invoeren op de volgden overheidswebsite, het kenteken wordt dan in de database van de RWD opgezocht.

www.milieuzones.nl

Na het invoeren van het kenteken krijg een overzicht met:

 • Emissieklasse (bij diesel auto’s)
 • Welke milieuzone je wel en niet mag

Hiermee omzeil je veel rompslomp en weet je meteen of en welke milieuzone je in mag me je auto.

Verkeersborden

Vanaf 1 januari 2020 is er één algemeen verkeersbord om een milieuzone aan te geven. Dit is een rechthoekig wit bord met daarop twee rode cirkels Boven de cirkels staat de tekst “Zone” in de rode cirkels staat de tekst “Milieu zone”

Dit bord is van een of meerdere onderborden voorzien die aangeven, of het een soepele gele-, of de strenge groene zone is.

Voorbeelden van en toelichting op deze borden vindt je op www.milieuzones.nl

Beleid nu en in de toekomst

Er staat nu al vast dat in 2025 de normen worden verzwaard naar emissieklasse 4 voor gele milieuzones en 5 voor groene milieuzones. waarbij diesels van voor 2005 en 2010 worden geweerd.

Het gelijktrekken van de milieuzone regels naar één landelijke regeling is een goede ontwikkeling. Net als bij normale verkeersregels weet nu iedereen waar hij of zij aan toe is.

Worden benzineauto’s ook verboden in milieuzones?

Voorlopig gelden de milieuzone regels alleen voor diesels, maar er gaan nu al stemmen op om ook benzine auto’s te gaan verdienden.

In mei 2019 kondigde Amsterdam aan dat zij al in 2030 alle benzine auto’s uit het centrum willen weren. Steden als Groningen en Utrecht hebben al laten weten dit ook graag te willen gaan doen.

De landelijke overheid is op dit moment nog tegen, maar dat kan snel veranderen als er bij een volgende verkiezing een vele groener regering wordt gekozen.

Krijgen we een groene regering dan is de kans groot dat de milieuzone wetgeving aangepast wordt er er ruim 2030 ook oudere benzine auto’s niet meer in steden met een milieuzone mogen rijden.

Milieuzones in het buitenland

Ga je met je auto naar het buitenland, dan heb je in veel landen een verplichte milieu sticker nodig, als je een milieuzone inrijdt. Let op! Dit geldt ook voor elektrische auto’s!

Gelukkig heeft de ANWB alle informatie over milieustickers in het buitenland en het je ze moet bestellen, bij elkaar gebracht op een handige overzichtelijk webpagina.

Milieustickers video van de ANWB experts

Milieustickers en milieuzones in Europa

Ben je toch al op de ANWB website kijk dan ook meteen na of je een tolvignet nodig hebt en wat de andere verplichten zijn waar je aan voldoen moet.

Helpen milieuzones nu ook echt

In veel rapporten komt naar voren dat de objectieve meetresultaten aantonen dat het effect van milieuzones klein is.

Volgens een studie van het Milieu en Natuurplanbureau is maar 6% van het in Nederland geproduceerde fijnstof afkomstig van auto’s 2% wordt veroorzaakt door slijtage van banden en remschijven 2,8% door vrachtverkeer en 1,2% door personen auto’s. Dat zijn ontnuchterende cijfers en als je alleen naar deze cijfers kijkt denk je dat een milieuzone niet veel zin heeft. Maar wel is meer aan de hand.

Door het instellen van milieuzones wordt het probleem van luchtvervuiling zichtbaar en dichter bij de mensen gebracht. Hierdoor worden mensen zich sneller bewust van het probleem en de oplossing en dat is elektrisch rijden.

Juist door de sterk politiek getinte keus voor het instellen van een milieuzone nemen mensen een globaal probleem veel sneller serieus en maken daardoor ook veel sneller de keus voor elektrisch rijden. Milieuzones zijn hierdoor een bewustzijn accelerator voor de invoering van de elektrische auto.